Blog 3/12/2019

Chiều nay chúng tôi chạy bộ và tranh thủ cùng nhau đá cầu. Môn đá cầu ngày xưa tôi vốn đá rất hay nhưng lâu ko đá nên hiện giờ đá toàn trượt! Việc gì cũng cần phải làm thường xuyên, trau dồi kỹ năng mỗi ngày mới có thể thưc sự giỏi ở lĩnh vực đó.

Trở lại với việc học PHP. Theo tôi nghĩ thì thời gian của module 1 quá dài, nhất là những tuần đầu học về con ong, code.org, và tuần cuối làm case study quá dài gây cảm giác chán, và module 2 rất quan trọng nhưng thời gian có vẻ ngắn, nếu module 1 chỉ 3 tuần và module 2 lên 6 tuần có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook