Thứ 6, ngày cuối tuần tiếp theo_ Bạch Thành Long C1019I1

Hôm nay trên lớp review CaseStudy, chúng tôi đã có video do Luân quay, các bạn có thể xem video trên cộng đồng CodeGym lớp C1019I1, hôm nay bài tập của tôi là Game Lật Bài, tuy là game tôi không hoàn toàn code hẳn nhưng tôi đã học được rất nhiều kiến thức qua casestudy này như: hiệu ứng chuyển động animation, hiệu ứng lật bài transition: transform 500ms ease-in-out; transform: rotateY(-180deg);transform: rotateY(0). Hiệu ững chuyển động dance: animation: dance 1s linear infinite 500ms.

Tôi cũng được đánh giá bài khá cao. Các bạn có thể tham khảo bài casestudy của tôi trên https://latbai.netlify.com/ . Cảm ơn bạn đọc chúc 2 ngày thứ 7, chủ nhật nghỉ ngơi hiệu quả.

1 comments On Thứ 6, ngày cuối tuần tiếp theo_ Bạch Thành Long C1019I1

  • hay quá! anh đã chơi bài làm đúng theo hướng đối tượng phát triển thêm phần responsive nữa em nhé….

Leave a Reply to Nguyen Thanh Hoan Cancel Reply

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook