Ngày thứ 3 làm CaseStudy

Ngày thứ 3 làm case study, bài học quan trọng nhất được rút ra là khả năng mở rộng của hướng đối tượng, ban đầu làm mình chỉ có mấy đối tượng đơn giản, còn các chức năng, khi cần gì mình toàn thêm các hàm vào để thực hiện chức năng đó, khi đã xong các bước xây dựng cơ bản nhất, khi mình muốn thêm chức năng nào đó là lúc khó khăn nhất, thêm chỗ nào cũng lỗi, phải rất vất cả để xác định vị trí cần điền vào và luồng dữ liệu, các biến cần truyền vào, giá trị của các biến khi đó là gì . Càng thêm nhiều chức năng càng lỗi nhiều, cuối cùng có lỗi mà mình không biết nên khắc phục, sửa chữa ở đâu vì động chỗ nào cũng ảnh hưởng lung tung :(. Khi đối chiều với bài các bạn khác, những người làm đối tượng tốt hơn, khi cần thêm chức năng, hành động gì đều đơn giản hơn, khác hẳn với mình. Mình đã quyết định viết lại bài mình theo hướng này, hi vọng ngày mai sẽ đủ thời gian làm tốt hơn.

Một vấn đề nữa là coding convention, mình thực sự chưa có kỹ năng này, code của mình rất lộn xộn, mình viết ra còn chưa chắc chắn nữa là nếu người ngoài nhìn vào chắc chẳng hiểu gì 🙂

Hết ngày thứ 3 🙂

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook