Blog thứ 2

Điều níu chân mình ở codegym không phải là giáo trình hay cách dạy kiến thức cũng như kỹ năng , mà chính là những giáo viên thân thiện và nhiệt tình thực sự từ các giảng viên đến giáo vụ mình đều thấy được điểm chung. blog này mình định viết vào ngày buổi thứ 2 nhưng giờ mới có time viết do mình không quen viết blog ở nơi đông người.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook