Blog ngày 21/11/2019

Hôm nay là ngày cuối cùng để ôn luyện cho kỳ thi cuối module 1. Còn rất nhiều thứ phải ôn luyện. Thầy Hoàng có cho làm 3 bài ôn. Nếu tra google và viết trên IDE thì dễ nhưng nếu để viết trên giấy lại là cả vấn đề :)). Hy vọng cả lớp đều làm ngon lành.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook