Angular material

Bài  học: Angular Material

Ngày học: 24/08/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn – C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Nội dung: Angular material

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Sử dụng Material thay cho bootstrap với nhiều mậu thiết kế có phần đẹp hơn

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Hôm nay, bài học hôm nay ngắn gọn dễ hiểu

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Material có thể thay thế cho bootstrap

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Sẽ tiếp tục tìm hiểu về angular material và áp dụng vào làm bài tập.

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Ngày hôm nay vẫn cứ là vui

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook