Tuần 3

Mới hoàn thành bài tập vòng lặp.. Bài trái tim thật là hấp dẫn. Vì chả hiểu gì. Chắc coi là bài khó nhất của phần vòng lặp.!

Vẫn chưa áp dụng nhanh được các phần và vẫn sử dụng thủ công hóa quá!!

Hnay thật vui khi thua 14k tiền đầu đít. :)))

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook