codegym ngày 13/04

-Tôi cảm thấy bài giảng ngày hôm nay rất thú vị và giảng viên dạy rất hay và nhiệt tình – Hôm nay, bài học có những phần như sau:

+ cấu trúc lặp và các bài tập liên quan …….!

 – Tôi thích nhất phần giảng bài của giảng viên vì nó rất dễ hiểu

– Tôi nghĩ mình có thể áp dụng đẻ phục vụ làm bài tập liên quan

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook