Đi học ngày thứ 4

Buổi học hôm nay thật thú vị và mình học được rất nhiều kiến thức mới cũng như các phương pháp trình bày về thuật toán.Nó giúp mình có thể hiểu được cách tìm ra đáp án của 1 bài toán 1 cái dễ hiểu và tránh những lỗi phát sinh . Mình thật sự hào hứng tới bài giảng của ngày mai

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook