[ASP.NET Tutorial] – Tạo ứng dụng web Hello World trong 10 phút

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ được học cách tạo ứng dụng web nhanh chóng bằng ASP.NET để hiển thị dòng chữ Hello, World! trên trình duyệt.

Trước khi bắt đầu tạo ứng dụng .NET, bạn cần tải về và cài đặt .NET SDK (Software Development Kit). Trong bài hướng dẫn này mình sử dụng phiên bản mới nhất hiện tại là .NET 5.0.

Để kiểm tra xem .NET đã được cài đặt thành công hay chưa. Bạn mở CMD (Command prompt) và chạy command sau:

dotnet

Nếu màn hình hiển thị như sau thì máy tính của bạn đã được cài đặt .NET.

Kiểm tra cài đặt .NET bằng CMD

Tạo ứng dụng của bạn

Trong cửa sổ CMD, bạn trỏ đến thư mục lưu project chằng hạn như Documents bằng lệnh cd Documents. Sau đó, chạy dòng lệnh sau để tạo ứng dụng của bạn:

dotnet new webApp -o myWebApp --no-https

Tạo thành công ứng dụng .NET

Mở thư mục myWebApp vừa tạo ở trên bằng lệnh CMD:

cd myWebApp

Chạy ứng dụng của bạn

Vẫn trong cửa sổ CMD, bạn chạy lệnh dotnet run.

Chạy ứng dụng web .NET

Đợi cho đến khi ứng dụng được khởi chạy trên cổng http://localhost:5000, sau đó bạn mở trình duyệt và truy cập đến http://localhost: 5000.

Ứng dụng web ASP.NET đầu tiên

Xin chúc mừng, bạn đã xây dựng và chạy ứng dụng web .NET đầu tiên của mình!

Mình là Nguyễn Bá Tuấn Anh. Một nhà phát triển web sống ở Hà Nội, Việt Nam

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook