Một ngày sắp trôi qua

Sau một ngày học tập vất vả, cảm thấy khó khăn với những sự kiện trong Javascript. Phải chăng chưa được làm nhiều và chưa được biết nhiều về các thuộc tính khiến việc làm bài tập trở nên khó hơn. Tôi vẫn đang học như một con vẹt nếu bảo làm lại một bài tập khó sẽ mất nhiều thời gian, cũng như chưa chắc đã làm được nếu không nhìn vào đáp án. Tôi cảm thấy thật sự lo lắng.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook