Kết thúc Module 2, Những sai lầm khi làm việc nhóm

Vậy là module 2 đã kết thúc, điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng cũng như sốc nhất là làm việc nhóm trong casestudy này. Nhóm chúng tôi lần đầu làm việc, Đánh giá chung là không thành công và còn quá nhiều điều cần sửa. Xin viết ra 1 vài lưu ý, nếu nhóm SuperDev lớp C1019I1 có tình cờ đọc qua bài này thì hy vọng sẽ tiếp nhận, và cùng sửa đổi.

  1. Anh em trong nhóm chưa tôn trọng ý kiến của nhau.
  2. Cần có sự thông nhất của cả nhóm (có thể bằng bầu phiếu ), nếu có trái chiều ý kiến giữa các thành viên.
  3. Nên làm việc với thái độ hài hòa, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau.
  4. Phân công công việc rõ ràng, định nghĩa hoàn thành trong mỗi công việc.
  5. 1 người giỏi nhất làm Controller, 2 người làm Module, 1 người làm View.
  6. Làm nhóm cần phải đẩy lên Git nhóm, xử lý việc Conflict Code. Chứ không phải nén file gửi file cho nhau trong nhóm.

Làm việc nhóm tự đánh giá bản thân cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót, như chưa thật sự tôn trọng các thành viên trong nhóm,.. Mong anh em thông cảm! Sau dự án đầu tiên này, hy vọng sẽ cải thiện bản thân nhiều hơn nữa.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook