Blog đầu tiên

Sau buổi học thứ 2 mọi người cũng dần làm quen với môi trường học ở codegym. Các giáo viên đều rất thân . Không khí tràn ngập lo lắng khi viết blog vào giờ này lớp phía trên đã thi xong và đang xuống động viên lớp bên dưới. Mình nghĩ mọi người nên giao tiếp nhiều trong một môi trường cởi mở như codegym.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook