Nguyễn Trọng Tú – C1019I1. Buổi học về thuật toán

Hôm nay được giới thiệu về lập trình, cách học lập trình và thuật toán. Qua bài học ta có thể thấy học lập trình là học cách tư duy của ngôn ngữ lập trình đó và học cú pháp của ngôn ngữ. Thuật toán là các chỉ thị để giải quyết vấn đề. Ta sử dụng nhiều cách để mô tả thuật toán nhưng cách thông dụng nhất là mã giả và lưu đồ. Mã giả là liệt kê tuần tự các bước sử dụng ngôn ngữ tự nhiên nhưng lại dài không có cấu trúc nên chưa chắc mọi người đều hiểu. Lưu đồ tối giản hóa mọi điều này và là công cụ tốt hơn để mô tả. BIết cách vẽ lưu đồ với các bài toán cơ bản

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook