Ngày đầu ở CodeGym – Cực mà vui

Ngày đầu ở CodeGym, mình rất vui vì tuy ngày dài nhưng quá trình học rất bổ ích và đã có một số trải nghiệm phong phú, thông qua các bài học khác nhau.

Được trải nghiệm một ngày học dài này cùng với những bạn khác cũng đem lại cho mình một cảm giác tích cực và động lực để cùng nhau học tiếp. Hi vọng mình sẽ có nhiều trải nghiệm đáng giá hơn với cộng đồng CodeGym hiện tại.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook