[C0421K1-DATA JPA REPOSITORY]

Bài  học: [DATA JPA REPOSITORY]

Ngày học: 19/8/2021

Họ và tên: DANG XUAN THAO       

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

<Liệt kê những nội dung quan trọng, chính yếu đã học được trong ngày? Kèm theo Liệt kê những từ khóa quan trọng? >

 • PageAndSorting : ngoài CRUD thì còn hỗ trợ phân trang và sắp xếp dữ liệu
 • Converter: có thể chuyển đổi đối tượng bất kỳ
 1. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

<Mô tả điểm mà bạn cảm thấy thích nhất, ấn tượng nhất, lý do tại sao>

 • Spring data : cung cấp các interface giúp tự động hoá thao tác với CSDL
 1. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

<Những điểm nào bạn thấy còn mơ hồi, khó hiểu, cần sự giải đáp thêm>

 • Đã rõ ràng và hiểu bài

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

<Những điểm nào bạn thấy mới mẻ sau khi học bài này mà có thể trước kia mình đã biết nhưng có sự hiểu nhầm, hiểu chưa đầy đủ>

 • –       Converter : có thể chuyển đổi mọi loại đối tượng

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

<Bạn có dự định tìm hiểu thêm các nội dung của ngày học hôm nay không? Dự định tìm hiểu thêm những nội dung/từ khóa gì? >

 • Không : Chỉ cố gắng để sử dụng vì bài tổng hợp nhiều kiến thức
 1. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

<Mô tả trạng thái cảm xúc về ngày hôm nay của bạn>
–  Bài nặng về lý thuyết nên gây hoang mang 1 chút

 • Đã làm :
 • Làm bài bài thực hành theo hướng dẫn của coach và jame

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook