Blog ngày 04/12/2019

Hôm nay chúng tôi tiếp tục học về PHP, về lớp và các thuộc tính, phương thức.

Có vẻ như tôi đã hiểu về OOP hơn là khi học javascript. Phần mềm thực sự là một ngành rất thú vị, chỉ bằng những dòng code khô khan nhưng chúng ta có thể mô phỏng được gần như mọi thứ, mọi sự vật sự việc trên thế giới này. Và lập trình giúp chúng ta có 1 luồng suy nghĩ 1 cách logic.

Tối nay là ngày đầu tiên tôi tham gia Coding Dojo, hy vọng sẽ có những thông tin thú vị!!!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook