Thứ 4 ngày 30/10

Access modifier : quy định quyền truy cập đến các thuộc tính hoặc phương thức.

public, private
ghi đè: overload

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook