N.V.An 30-10-2019 C1019i1

Ngày 30-10-2019, 1 ngày dài với kiến thức mới. Lớp C1019i1 của chúng tôi bắt đầu bước vào bài thuật toán, nhiều kiến thức mới và thật sự rất khó khăn. Hy vọng mọi thứ ổn. 🙁

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook